• head_banner_01

उच्च गुणस्तर FRP GRP Pultruded Grating

छोटो विवरण:

FRP Pultruded Grating एक प्यानलमा प्रति दूरी क्रस रड द्वारा जोडिएको pultruded I र T खण्डहरू संग जोडिएको छ।दूरी खुला क्षेत्र दर द्वारा निर्धारण गरिन्छ।यो ग्रेटिङ्मा FRP मोल्डेड ग्रेटिङ्को तुलनामा अधिक फाइबरग्लास सामग्री छ, त्यसैले यो बलियो छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

FRP Pultruded Grating उपलब्धता

छैन।

टाइप गर्नुहोस्

मोटाई

(मिमी)

खुला क्षेत्र

(%)

असर बार आयाम (मिमी)

केन्द्र रेखा दूरी

वजन

(kg/m2)

उचाइ

चौडाइ शीर्ष

पर्खाल मोटाई

1

I-4010

२५.४

40

२५.४

१५.२

4

२५.४

१८.५

2

I-5010

२५.४

50

२५.४

१५.२

4

३०.५

१५.८

3

I-6010

२५.४

60

२५.४

१५.२

4

३८.१

१३.१

4

I-4015

३८.१

40

३८.१

१५.२

4

२५.४

२२.४

5

I-5015

३८.१

50

३८.१

१५.२

4

३०.५

१९.१

6

I-6015

३८.१

60

३८.१

१५.२

4

३८.१

१६.१

7

T-1810

२५.४

18

२५.४

४१.२

4

५०.८

१४.०

8

T-3310

२५.४

33

२५.४

३८.१

4

५०.८

१२.२

9

T-3810

२५.४

38

२५.४

३८.१

4

61

११.२

10

T-3320

५०.८

33

५०.८

२५.४

4

३८.१

१९.५

11

T-5020

५०.८

50

५०.८

२५.४

4

५०.८

१५.२

तालिका लोड गर्दै

FRP Pultruded grating लोडिङ तालिका

FRP Pultruded Grating (3)
FRP Pultruded Grating (3)
Pultruded Grating T-3310
Pultruded I-5010
Pultruded Grating I-5015
Pultruded Grating T-3320
Pultruded Grating T-3310

span
(मिमी)

लाइन लोड (kg/m)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

१४९

३७३

७४५

११४८

१४९०

४५७

०.३६

०.८६

१.७२

२.५८

३.४५

१७२०

८६००

६१०

०.७९

१.९४

३.८९

५.८१

७.७५

१२८६

६४३०

९१४

२.४१

६.०१

--

--

--

८४०

४१६९

१२१९

५.३८

१३.६०

--

--

--

६०२

3010

span
(मिमी)

समान भार (kg/m2)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

४८८

१२२०

२४४०

३६६०

४८८०

४५७

०.३२

०.९८

१.६२

२.२६

३.२५

७५२०

३७६२०

६१०

०.९९

२.२८

४.८६

६.८०

९.७०

४२२०

21090

९१४

४.५१

--

--

--

--

सन् १८३०

९१६०

१२१९

--

--

--

--

--

--

--

Pultruded I-5010

span
(मिमी)

लाइन लोड (kg/m)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

१४९

३७३

७४५

११४८

१४९०

४५७

--

--

२.५४

३.५९

४.८०

२७६०

१३८००

६१०

--

१.९०

४.०८

६.०५

८.१५

२१५०

१०७६०

९१४

२.२५

५.७१

11.70

१७.५०

२३.२५

१४३६

७१८०

१२१९

५.०५

१२.७०

२५.६०

३८.२०

५०.९८

१०७०

५३६८

 

span
(मिमी)

समान भार (kg/m2)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

४८८

१२२०

२४४०

३६६०

४८८०

४५७

०.५०

१.६०

२.६५

३.८०

४.५७

१२१००

६०५२०

६१०

१.२६

३.१३

५.३०

७.३७

१०.४०

७०८०

35430

९१४

४.५६

१३.१०

--

--

--

३१४०

१५७१६

१२१९

१३.६८

--

--

--

--

१७६०

८८०९

 

Pultruded Grating I-5015

span
(मिमी)

लाइन लोड (kg/m)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

१४९

३७३

७४५

११४८

१४९०

४५७

--

०.५०

०.९९

१.५०

१.७५

४३७०

21856

६१०

०.२६

०.८९

१.५०

२.३०

३.२८

३२८०

१६४००

९१४

०.७४

१.९०

३.८०

५.५५

७.६०

2116

१०५८०

१२१९

१.७६

४.१८

८.३६

१२.४६

१६.४८

१५१४

७५७०

 

span
(मिमी)

समान भार (kg/m2)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

४८८

१२२०

२४४०

३६६०

४८८०

४५७

०.२५

०.६४

१.०२

१.४०

२.००

१९१००

95560

६१०

०.५

१.२७

२.१८

२.९४

४.०४

१०७८०

५३९००

९१४

१.७८

४.५६

७.६६

१०.६८

१५.२०

४६३०

२३१६८

१२१९

४.५६

१२.६०

--

--

--

२४९०

१२४६०

 

Pultruded Grating T-3320

span
(मिमी)

लाइन लोड (kg/m)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

१४९

३७३

७४५

११४८

१४९०

४५७

--

--

--

--

--

--

--

६१०

--

--

०.५१

०.७४

१.०६

३३७५

१६८७६

९१४

--

०.६२

१.२८

१.७६

२.३०

१५००

७४९८

१२१९

०.४९

१.२७

२.२६

३.५२

४.८२

८४५

४२२८

 

span
(मिमी)

समान भार (kg/m2)

सिफारिस गरिएको अधिकतम।लोड
(के। जि)

परम लोड
(के। जि)

४८८

९७६

२४४०

३६६०

४८८०

४५७

--

--

--

--

--

--

--

६१०

--

०.३८

०.५०

०.६४

1.000

११०८०

५५४००

९१४

०.५२

१.१६

१.९०

२.६८

३.८०

७३८०

३६९००

१२१९

१.२८

३.४०

५.७०

८.१२

११.६६

५५७०

२७८६१

नोट: 1, सुरक्षा कारक 5 हो;2, परम लोड ग्रेटिंग ब्रेक लोड हो;3, यो तालिका जानकारीको लागि मात्र हो, रेजिन र ग्रेटिंग सतहहरूले ग्रेटिंग लोडिङ गुणलाई प्रभाव पार्छ।

 

FRP Pultruded grating सतह

वास्तविक

सतह

सेवा

FRP Pultruded Grating (4)

नालीदार सतह (कुनै ग्रिट छैन)

एन्टी-स्किड, सजिलो सफा

FRP Pultruded Grating (5)

ग्रिट सतह

एन्टी-स्किड र राम्रो घर्षण (ग्रिट राम्रो, मध्य र मोटो हुन सक्छ)

FRP Pultruded Grating (6)

चिल्लो सतह

नि: शुल्क सफा, दूषित गैर रहन

FRP Pultruded Grating (7)

परीक्षक आवरण सतह

एन्टी-स्किड, सजिलो सफा, गन्ध अलगाव

FRP Pultruded Grating (8)

ग्रिट कभर सतह

एन्टी-स्किड, राम्रो घर्षण (ग्रिट राम्रो, मध्य र मोटे हुन सक्छ), गन्ध अलगाव

मानक राल प्रणाली

ONFR

पलिएस्टर राल प्रणाली, राम्रो जंग प्रतिरोध, गैर आगो प्रतिरोध;

OFR

पलिएस्टर राल प्रणाली, राम्रो जंग प्रतिरोध, आगो प्रतिरोध ASTM E-84 कक्षा 1;

ISOFR

प्रिमियम ग्रेड Isophthalic पलिएस्टर राल प्रणाली, उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध, आगो प्रतिरोध ASTM E-84 कक्षा 1;

VEFR

विनाइल एस्टर राल प्रणाली, अधिकतम जंग प्रतिरोध, आगो प्रतिरोध ASTM E-84 कक्षा 1;

PHE

फेनोलिक राल प्रणाली, उच्च तापक्रम सेवा, कम ज्वाला फैलाउने सूचकांक, कम धुवाँ विकसित सूचकांक र कम विषाक्तता।

रासायनिक गुण

FRP Pultruded Grating रासायनिक गुण गाइड:

रसायन

एकाग्रता

अधिकतम सेवा तापमान

विनाइल एस्टर राल

Iso राल

ओर्थो राल

एसिटिक एसिड

50

82

30

20

क्रोमिक एसिड

20

38

No

No

नाइट्रिक एसिड

5

70

48

25

फास्फोरिक एसिड

85

१००

65

No

सल्फ्यूरिक एसिड

25

१००

52

20

हाइड्रोक्लोरिक एसिड

<१०

१००

52

No

20

90

38

No

37

65

No

No

हाइड्रोट्रोपिक एसिड

25

93

38

No

ल्याक्टिक एसिड

१००

१००

52

40

बेन्जोइक एसिड

सबै

१००

65

------

एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड

सबै

82

45

No

जलीय अमोनिया

28

52

30

No

सोडियम हाइड्रोक्साइड

10

65

20

No

25

65

No

No

50

70

No

No

अमोनियम सल्फेट

सबै

१००

60

50

अमोनियम क्लोराइड

सबै

१००

82

60

अमोनियम बाइकार्बोनेट

सबै

52

No

No

कपर क्लोराइड

सबै

१००

65

60

कपर साइनाइड

सबै

१००

No

No

फेरिक क्लोराइड

सबै

१००

65

60

फेरस क्लोराइड

सबै

१००

60

50

म्यांगनीज सल्फेट

सबै

१००

65

45

सोडियम साइनाइड

सबै

१००

------

------

पोटासियम नाइट्रेट

सबै

१००

65

40

जिंक सल्फेट

सबै

१००

65

45

पोटासियम नाइट्रेट

१००

१००

65

40

पोटासियम डाइक्रोमेट

१००

१००

60

40

इथिलीन ग्लाइकोल

१००

१००

65

40

प्रोपाइलिन ग्लाइकोल

१००

१००

65

40

पेट्रोल

१००

80

60

35

ग्लुकोज

१००

१००

38

No

ग्लिसरीन

१००

१००

65

60

हाईड्रोजन पेरोक्साईड

30

38

---

---

सुक्खा क्लोरीन ग्याँस

१००

82

38

No

भिजेको क्लोरीन ग्याँस

सबै

82

No

No

सिरका

१००

१००

65

30

डिस्टिल्ड पानी

१००

93

60

25

ताजा पानी

१००

१००

70

40

नोट: एकाग्रता स्तम्भमा "सबै" ले केमिकल पानीमा संतृप्त छ भनेर बुझाउँछ;र "100" ले शुद्ध रसायनहरूलाई बुझाउँछ।
FRP Pultruded Grating (9)
FRP Pultruded Grating (10)
FRP Pultruded Grating (11)

 • अघिल्लो:
 • अर्को:

 • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

  सम्बन्धित उत्पादनहरु

  • frp molded grating

   frp molded grating

   फाइदाहरू 1. जंग प्रतिरोधी विभिन्न प्रकारका रालहरूले आफ्नै फरक-जंग प्रतिरोधी गुणहरू प्रदान गर्छन्, जुन विभिन्न क्षरण परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै एसिड, क्षार, नुन, जैविक विलायक (ग्यास वा तरल रूपमा) र यस्तै लामो अवधिमा। ।2. आगो प्रतिरोध हाम्रो विशेष सूत्र उत्कृष्ट आगो प्रतिरोधी प्रदर्शन संग grating प्रदान गर्दछ।हाम्रो FRP gratings पास ASTM E-84 कक्षा १. ३. हल्का तौल र उच्च शक्ति...